Kindercoaching

Kindercoaching is in principe geschikt voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Kinderen onder de 9 jaar kunnen bij mij wel terecht, maar hierbij zal enkel begeleiding plaatsvinden, omdat de meeste kinderen onder de leeftijd van 9 jaar nog onvoldoende kunnen reflecteren op het eigen gedrag. De leeftijdsgrens van 9 jaar is geen vaststaand getal, sommige kinderen van 8 jaar zijn al prima te coachen, dit zal gedurende het intakegesprek snel genoeg duidelijk worden. De coaching zal in het geval van kinderen jonger dan 9 jaar met de ouders plaatsvinden, zodat er via hen een verandering bij het kind teweeggebracht kan worden.

Ik coach voornamelijk middels spel, tekenen, knutselen en bewegen, kortom vooral creatief en spelenderwijs bezig zijn. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich bij mij gezien en gehoord voelen zodat ze dingen durven te delen. Daarom besteed ik de eerste sessies veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Gedurende de coachingssessies zullen we alleen dingen doen waar het kind zich prettig bij voelt. Het welzijn van het kind staat ten alle tijden voorop!

Naast de vertrouwensrelatie tussen het kind en mij zal er ook geïnvesteerd worden in de onderlinge relatie tussen ouders en kinderen. Hiervoor is het van groot belang dat jullie als ouders tijdens sommige coachingssessies ook aanwezig zijn, uiteraard altijd in onderling overleg.

Kennismakingsgesprek

Je kunt per mail of telefonisch contact met mij opnemen voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij onder andere kort de reden van aanmelding van het kind. Mochten jullie het coachingstraject met mij willen ingaan, dan mail ik jullie na afloop het intakeformulier.
Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten.

Intakegesprek

In dit gesprek nemen wij het ingevulde intakeformulier door om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van je kind en de hulpvraag. Vaak is het voor jullie als ouders prettig dat jullie kind hier niet bij aanwezig is zodat er vrijuit gesproken kan worden, maar het mag natuurlijk wel. Wanneer tijdens het coachingstraject blijkt dat het kind een andere hulpvraag heeft dan de ouders, zal dit in overleg worden bijgesteld. Ik vind het heel belangrijk dat een kind zelf de verantwoordelijkheid voelt en krijgt, om aan te geven waar het aan wil werken.
Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur.

Coachingstraject

Hoe het traject verloopt is verschillend, het is tenslotte maatwerk, maar gemiddeld zijn 5 à 6 sessies voldoende. Het verloop wordt bepaald door de vooruitgang van het kind, de beleving van de ouders en de hulpvraag. Tijdens de sessies staat het kind centraal en ga ik in op de positieve eigenschappen van het kind en het bekrachtigen hiervan.
Wat ik met het kind bespreek is vertrouwelijk en zal alleen in overleg en met akkoord van het kind gedeeld worden met de ouders.
Een coachingssessie duurt 1 uur.

Evaluatie

Tussentijds en/of na afloop plannen we, wanneer daar behoefte aan is, een evaluatiemoment in. We staan dan stil bij hoe het gaat.